Snart ska fyren på Skötrökan lysa igen

Den gamla fiskefyren på Skötrökan har inte varit tänd sedan slutet på 1970-talet och underhållet av fyrkonstruktionen är kraftigt eftersatt.
Men genom ideella krafter och tre studenter på Marina läroverket är förhoppningen att en helt ny fyr med samma utseende som den gamla ska komma på plats redan till midsommar.