Annons:

Upphandlingschefen har inte brutit mot tystnadsplikten